Frankelio regioniniai prekybos blokai pasaulio ekonomikos sistemoje

  1. Naujienos Archives — Page 5 of 5 — Mažeikių verslininkų asociacija
  2. Geriausias kanados pasirinkimų brokeris
  3. Architektūra – lesepirk.lt

Pagrindinis šio projekto tikslas — remiantis užsienio šalių profesinio mokymo įstaigų ir socialinių partnerių bendradarbiavimo patirtimi siekti, kad verslo įmonės dalyvautų profesinio mokymo procese ir padėtų rengti verslų, kūrybišką, iniciatyvų, pasirengusį profesinei veiklai bei gebantį adaptuotis sparčiai besikeičiančioje darbo rinkoje kvalifikuotą specialistą.

Priimančioji organizacija International Educational College TEMIS puikiai organizavo dalyvių sutikimą ir viso vizito metu kokybiškai rūpinosi viso projekto vykdymu. Pagal numatytą projekto programą pirmąją vizito dieną susipažinome su priimančiąja organizacija, jos vykdoma veikla.

frankelio regioniniai prekybos blokai pasaulio ekonomikos sistemoje

Mokykloje mokomasi techninių ir verslo administravimo specialybių, ruošiami kirpėjai bei masažistai. Susitikome su šios mokyklos administracija bei mokytojais. Domėjomės mokykloje vykdoma projektine veikla, mokymo programomis, materialine baze. Buvo įdomu lankytis įvairių specialybių teorinio ir praktinio mokymo klasėse, bibliotekoje. Mokykla siekia, kad jos auklėtiniai įgytų kultūrinių, mokslinių ir techninių įgūdžių, kurie atitiktų opciono prekybos klasės pune rinkos poreikius.

Mokyklos vadovas supažindino mus su Ispanijos švietimo sistema. Domėjomės, kokias galimybes turi mokiniai įgyti praktinius įgūdžius, kiek teorinis ir praktinis mokinių paruošimas atitinka darbo pobūdį verslo įmonėse.

Mokyklos vadovas pabrėžė, kad, ugdant kvalifikuotų specialistų žinias, įgūdžius bei kompetencijas, labai svarbu bendradarbiauti su verslo įmonių atstovais. Todėl mokyklos administracija ieško įmonių, kurios priimtų moksleivius gamybinei praktikai atlikti. Antradienį lankėmės IES Adeje profesinio rengimo centre, susipažinome su jo švietimo sistemos ypatumais, apžiūrėjome teorinio ir profesinio mokymo bazę, praktinio mokymo darbo vietas.

Šis profesinio rengimo centras išskirtinis tuo, kad jame mokosi vaikai su negalia. Čia vykdoma neįgaliųjų sėkminga integracija į darbo rinką, pripažįstama jų teisė į mokslą, darbą, individualią iniciatyvą pradedant verslą ar kitokią veiklą.

2019-2020 m. naujienos ir įvykiai

Kartu su mokytojais diskutavome apie Ispanijos ir Lietuvos profesinio mokymo organizavimo, darbo ypatumo panašumus ir skirtumus, analizavome praktinio mokymo vertinimo sistemas.

Domėjomės, ar mokymo programos atitinka verslo poreikius, koks yra verslininkų indėlis rengiant ir atnaujinant mokymo programas. Trečiadienį buvome pakvieti į kooperatyvą Coop. Del Campo la Candelaria-Quesuaria de Benijos. Šioje įmonėje gaminami sūriai iš ožkų pieno. Su įmonės atstovais aptarėme profesinių mokyklų ir jų socialinių partnerių bendradarbiavimo pavyzdžius.

Įmonės savininkai pažymėjo, kad bendradarbiauja su profesinio rengimo centrais, priima mokinius atlikti gamybinę praktiką. Čia technologines žinias bei praktinius įgūdžius gilina ir studentai iš aukštųjų mokyklų.

Ketvirtadienį mus priėmė IES San Marcos profesinės mokyklos administracija kartu su mokytojais ir verslo partneriais. Mokykla su įvairiomis verslo įmonėmis sudarinėja sutartis mokinių gamybinei praktikai atlikti. Teko bendrauti su mokiniais, kurie atvyko į mokyklą aptarti atliktą dviejų savaičių gamybinę praktiką įvairiose įmonėse. Kiekvienam mokiniui, išeinančiam atlikti gamybinės praktikos yra skiriamas vadovas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 metų veiklos ataskaita

Jis stebi, kaip užtikrinamas tinkamas praktikos įmonėje atlikimas ir jos nauda mokiniui bei įmonei. Paskutiniąją vizito dieną Granadilla de Abona miesto rotušėje mus priėmė tarybos nariai ir paslaugų verslo atstovai.

Bendravimo metu susiformavo bendra nuomonė — būtina, kad verslo įmonės dalyvautų profesinio mokymo procese, rengiant verslų, kūrybišką, iniciatyvų, pasirengusį profesinei veiklai bei gebantį adaptuotis sparčiai besikeičiančioje darbo rinkoje kvalifikuotą specialistą.

Darbo dienos pabaigoje lankėmės Turquesa Playa viešbutyje, stebėjome viešbučio tarnybų darbą — atvykusių ir išvykstančių svečių registraciją, užsakymų priėmimą, informacijos teikimą svečiams apie viešbučio teikiamas paslaugas. Vakare priimančiosios organizacijos biure Turquesa Playa viešbutyje vyko baigiamasis susitikimas, kurio metu buvo aptartas vizitas ir įteikti Europass mobilumo dokumentai bei sertifikatai.

Stažuotės laisvalaikio metu aktyviai dalyvavome ir kultūrinėje programoje. Vykome į ekskursiją po Puerto de la Cruz miestą, lankėmės El Medano paplūdimyje, žavėjomės Teidės ugnikalniu. Savaitės  stažuotę vainikavo ekskursija į Loro parką.

frankelio regioniniai prekybos blokai pasaulio ekonomikos sistemoje

Tai parkas, skirtas pademonstruoti augmenijos ir gyvūnijos įvairovę. Turėjomę unikalią galimybę apžiūrėti akvariumą, gorilas, baltąjį tigrą, krokodilus, stebėti orkų, delfinų, papūgų pasirodymus. Stažuotė Tenerifėje suteikė opcionų prekybininkų klubas galimybę užmegzti ir stiprinti glaudų bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Ispanijos mokymo institucijų bei verslo įmonių, siekiant dalintis bendradarbiavimo patirtimi.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį frankelio regioniniai prekybos blokai pasaulio ekonomikos sistemoje pateikiamos informacijos naudojimą. Priimančioji organizacija Easy Job Bridge gerai organizavo dalyvių sutikimą ir viso vizito metu kokybiškai rūpinosi projekto vykdymu. Pirmąją vizito dieną susipažinome su priimančiąja organizacija, jos veikla.

Vėliau nuvažiavome į Maltos meno, mokslo ir technologijų kolegiją MCASTkur susipažinome su mokykla, apžiūrėjome mokymo bazę bei pabendravome su ten dirbančiais mokytojais ir administracijos darbuotojais.

KARŠTI KOMENTARAI

Malta neturi daug aukštojo mokslo įstaigų. Šalyje tam skirtos 3 institucijos: Maltos universitetas, Maltos meno, mokslo ir technologijų kolegija MCAST bei turizmo studijų institutas.

frankelio regioniniai prekybos blokai pasaulio ekonomikos sistemoje

Buvome supažindinti su Maltos švietimo sistema. Ten vaikai nuo 3 iki 5 metų amžiaus yra priimami į vaikų lopšelį — darželį. Maltoje mokslas yra privalomas nuo penkerių iki šešiolikos metų.

In sharing we all grow - Litgrid social responsibility

Švietimo sistema yra padalinta į tris pagrindinius sektorius: pradinis išsilavinimas nuo 5 iki 11metųvidurinis išsilavinimas nuo 11 iki 16 metų bei aukštasis išsilavinimas. Maltos švietimo sistema labai panaši į Didžiosios Britanijos švietimo sistemą.

Baigę vidurines mokyklas, Maltoje gali rinktis aukštesnįjį Post-Secondary Education arba aukštąjį Tertiary mokslą. Maltoje veikia dualinė profesinio mokymo sistema. Aptarėme profesinio mokymo ir socialinių partnerių bendradarbiavimo ypatumus. Turėjome puikų seminarą, kurio metu aptarėme, kaip vyksta bendradarbiavimas su socialiniais partneriais Lietuvoje ir Maltoje.

Seminaro metu buvo rodomas filmas apie institutą ir pasirinkimo galimybes. Vizito metu lankėme ir įmones, kuriose mokiniai atlieka praktinį mokymą.

frankelio regioniniai prekybos blokai pasaulio ekonomikos sistemoje

Frankelio regioniniai prekybos blokai pasaulio ekonomikos sistemoje vizito dieną aplankėme FMcore Company įmonę, kurioje susitikome su inžinerinio padalinio vadovu. Diskutavome apie socialinės partnerystės svarbą rengiant kvalifikuotą specialistą, profesinį mokymą.

Po pietų vykome į Chris Metal Design Limited, kuri yra viena iš Maltos pirmaujančių bendrovių, ji gamina dekoratyvinius metalo dirbinius. Susitikome su šios įmonės savininku. Kitą dieną aplankėme autoservisą Meli Motors, tai viena iš Meli group įmonių.

frankelio regioniniai prekybos blokai pasaulio ekonomikos sistemoje

Apžiūrėjome praktinio mokymo vietas ir padiskutavome apie profesinio mokymo svarbą. Ši įmonė jau daugiau kaip 3 metai priima mokinius į praktiką. Taip pat nuvykome į plieno konstrukcijų kompaniją Steel Structures ir turėjome galimybę tiesiogiai pasikalbėti su inžinerinio skyriaus vadovu apie kvalifikuotų specialistų rengimą ir svarbą Maltos darbo rinkoje.

ARCHITEKTUOMENĖ

Vakare priimančiosios organizacijos biure Valetoje vyko baigiamasis susitikimas, kurio metu buvo aptartas vizitas ir įteikti Europass mobilumo dokumentai bei sertifikatai. Malta nebūtų mums pasirodžiusi tokia patraukli, jei nebūtume turėję kultūrinės programos.

Malta — tai visai nedidelė valstybėlė, esanti tarp Sicilijos ir šiaurinės Afrikos pakrantės. Šalis turtinga savo kraštovaizdžiu, uolėtomis pakrantėmis, ramiomis įlankomis bei senoviniais miestais. Tai tikras muziejus po atviru dangumi. Pasigrožėjome Maltos sostinės Valetos vaizdais.

Tai aukščiausias miestą supančių sienų taškas, nuo kurio atsiveria nuostabi Didžiojo uosto panorama. Pavaikščiojome siauromis gatvelėmis.

frankelio regioniniai prekybos blokai pasaulio ekonomikos sistemoje

Sako, jei buvai Maltoje ir nenuvykai į Gozo salą, tai nematei mažojo Maltos brolio…. Stažuotės 4 9 18 prekybos sistema patobulinome profesinės anglų kalbos įgūdžius, vadybines, dalykines, bendrakultūrines ir profesines kompetencijas, susipažinome su maltiečių kultūra, tradicijomis, architektūra.

Priimančioji organizacija EPD — European Projects Development puikiai organizavo dalyvių sutikimą bei kokybiškai rūpinosi viso projekto vykdymu. Mokyklos vadovas Luís Sebastião supažindino su mokyklos istorija, darbo sistema, mokymo baze bei mokymo klasėmis. Diskutavome apie Portugalijos švietimo sistemą, kokybiško profesinio mokymo organizavimo ir darbo ypatumus. Domėjomės, kokie yra profesinės mokyklos ir socialinių partnerių bendradarbiavimo pavyzdžiai.

Vizito metu į Global Chance Construçoes e Remodelações, Unipessoal Lda įmonę pamatėme, kaip statybos bendrovė organizuoja pastatų restauravimo darbus Portugalijoje.

Dalykiškai vyko diskusija apie bendradarbiavimo sąsajas tarp bendrovės ir profesinių mokyklų, kurių mokiniai atlieka praktiką. Antradienį lankėmės LSD — Lisabonos dizaino mokykloje, kurioje susipažinome su švietimo sistema.