Indija – Vikipedija

Laisvosios prekybos politikos sistema indijoje. tarptautinė prekyba - Visuotinė lietuvių enciklopedija

Partneriai Narystės Eksportas į Indijos Respubliką ir tarptautinės prekybos tarifinės bei netarifinės kliūtys — į ką reikėtų atkreipti dėmesį? Gediminas Valantiejus Vyr. ES tame tarpe ir Lietuvos Respublikos verslo subjektams ieškant naujų prekybos bei eksporto rinkų ypač dėl dabartinių ekonomikos sukrėtimų, susijusių su Covid19  pandemijos poveikiu itin aktualiais tampa klausimai  su kokias eksporto ribojimais, kliūtimis ar muitais jie gali susidurti eksportuodami į Indijos Respubliką.

Ar tokio eksporto sąlygos yra tinkamos, priimtinos bei gali užtikrinti sklandžius prekybos srautus ir reikiamas teisines garantijas veikiant Indijos rinkoje?

INDIŠKA ARITMETIKA: 1+1=11

Kodėl ES su vis dar nepavyksta sudaryti laisvosios prekybos sutarties su šia šalimi, kuri, tikėtina, padidintų ir europietiškų prekių eksportą į Indiją? Straipsnyje ES ir Lietuvos Respublikos eksportuotojams pateikiama informacija apie tarptautinės prekybos su Indija kliūtis, šios prekybos teisines sąlygas ir apibūdinama kokių pokyčių galima tikėtis artimiausioje ateityje.

eiti akcijų pasirinkimo sandorius

Naujų rinkų paieška ir eksportas kaip ekonominio vystymosi veiksnys bei Indijos Respublikos reikšmė ES ir Lietuvos eksportuotojams Pastebėtina, jog šiandieninėmis sąlygomis, nepaisant stiprėjančių protekcionizmo tendencijų ar netgi inicijuojamų prekybos karų, užsienio prekyba ypač prekių eksportas išlieka vienu iš pagrindinių veiksnių, kurie paskatino ekonomikos atsigavimą po m. Šiuo metu, tebesitęsiant iš esmės visas pasaulio valstybes palietusiai Covid19 pandemijai ir vykstant jos sukeltiems socialiniams bei ekonominiams pokyčiams, keičiasi ir tarptautinės prekybos struktūra bei sistema, kinta tarptautinės prekių tiekimo grandinės.

Vis plačiau akcentuojama diversifikuotų, dvišalių prekybinių santykių svarba, ES iniciatyva plečiamas dvišalių laisvosios prekybos sutarčių tinklas su trečiosiomis valstybėmis, ieškant naujų rinkų prekių tiekimui, derantis dėl specialių jų importo bei eksporto sąlygų, muitų tarifų.

dvejetainių parinkčių prognozavimo signalo indikatorius

Šiame kontekste, ES ir kartu Lietuvos Respublikos verslo subjektams ieškant naujų rinkų ir plečiant užsienio prekybą eksportą itin svarbiais tampa prekybiniai santykiai su viena didžiausių Azijos regiono valstybių — Indijos Respublika. Jie tampa itin svarbiais siekiant diversifikuoti ekonomikos struktūrą bei išvengti priklausomybės nuo nestabilių esamų prekybos partnerių Rytų šalyse, pavyzdžiui, Rusijos Federacijos, kuri pastaruoju metu nukentėjo tiek nuo Covid19 pandemijos pasekmių, tiek nuo tarptautinių naftos produktų kainų kritimo defliacijosar Kinijos Liaudies Respublikos, kurios ekonomikos augimą neigiamai įtakojo tebesitęsianti pandemija.

Pavyzdžiui, nors šiuo metu viena iš svarbiausių užsienio prekybos partnerių Azijos šalyse Lietuvos Respublikai vis dar išlieka Kinijos Liaudies Respublika [3], naujų eksporto rinkų paieška pastaraisiais metais taip pat neabejotinai sąlygojo laisvosios prekybos politikos sistema indijoje prekybinių ryšių su Indijos Respublika stiprėjimą [4].

Aptariant ES bei Lietuvos Respublikos kaip ES valstybės narės, kuri vykdo ES Bendrąją prekybos politiką prekybinius santykius, būtina pastebėti, jog aktualiu laikotarpiu vis daugiau dėmesio skiriama jų plėtrai.

Pavyzdžiui, dar m.

Indijos teisė prekybos sistema

Indijos Respublikos Ministras Pirmininkas  Narendra Modi, susitikime su ES Parlamento nariais, viešai išreiškė pritarimą ES ir Indijos Respublikos derybų dėl laisvosios prekybos sutarties sudarymo vykstančių dar nuo m. Taip pat m. Taigi, šiame kontekste aktualu įvertinti kaip vystosi Indijos Respublikos bei ES, laisvosios prekybos politikos sistema indijoje kartu Lietuvos Respublikos, prekybinių santykių teisinis reglamentavimas ir kokių iššūkių galima tikėtis artimiausioje ateityje, ypač kiek tai susiję su eksporto į Indijos Respubliką teisinėmis sąlygomis.

Kita vertus šiuo metu ES vienašališkai, atskiroms iš Indijos Respublikos importuojamoms prekėms taiko muitų lengvatas pagal Bendrųjų preferencijų sistemą [7]. Kartu būtina atkreipti dėmesį į tai, jog PPO teisės šaltiniai nėra vieninteliai pagrindiniai teisiniai dokumentai reguliuojantys dvišalius prekybinius bei muitų taikymo teisinius santykius.

Bendrosios nuostatos dėl ES ir Indijos Respublikos prekybinių santykių yra aptartos abiejų šalių sudarytuose bei aptartuose strateginį bendradarbiavimą apibrėžiančiuose teisiniuose dokumentuose, tokiuose kaip Komisijos komunikatas dėl Indijos-ES strateginės partnerystės m. ES bei Indijos derybos dėl laisvosios prekybos sutarties ir jų eiga Šių papildomų teisinių dokumentų reikšmė ES ir Indijos Respublikos prekybiniuose santykiuose vertintina kaip esminė, kadangi, kaip jau buvo minėta, ES ir Indijos Respublika vykdo derybas dėl dvišalės laisvosios prekybos sutarties sudarymo, kurios pradėtos dar iki tiriamojo laikotarpio pradžios, o pastaruoju metu yra atnaujintos bei tęsiamos [10].

Galimo susitarimo principinės nuostatos buvo apibrėžtos dar m. ES-Indijos aukšto lygio prekybos grupės angl. Joje numatyta sudarant sutartį įtraukti ne tik tokius klausimus kaip muitai, bet ir prekių, paslaugų ir viešųjų pirkimų procedūrų prieigos prie geriausi dvejetainiai variantai europe šalių rinkų, įskaitant ir investicijų apsaugą, prekybos sąlygas apibrėžiančių intelektinės nuosavybės ir konkurencijos taisyklių ir kitų nuostatų, kurios užtikrintų tvarų ekonomikos vystymąsi bei prekybos apimčių augimo suderinamumą su aplinkosaugos standartų įgyvendinimu, socialinių ir darbo teisių užtikrinimas [11].

Protekcionizmas: ką jis iš tiesų saugo?

Atitinkamai,  m. ES ir Indijos Respublika pradėjo iki šiol laisvosios prekybos politikos sistema indijoje derybas dėl laisvosios prekybos sutarties sudarymo, kurioje buvo siekiama nustatyti preferencinį lengvatinį tarptautinės prekybos režimą panaikinant didžiąją dalį tarifinių su muitais susijusių prekybos apribojimų [12].

Indijos tarptautinės prekybos politikos bruožai Taigi, pritariant mokslinėje literatūroje išsakomoms pozicijoms pvz.

Indijos Respublikos mokslininko S. Chakrabarti vertinimams galima konstatuoti, jog Indijos Respublikos tarptautinės prekybos politika be daugiašalio lygmens, pagrįsto naryste PPO, tradiciškai buvo orientuota į dvišalių tarptautinių prekybos santykių plėtotę regioniniu Pietų Azijos šalių lygmeniu sudarytos laisvosios prekybos sutartys su Nepalu, Butanu, Šri Lanka [13].

Kita vertus, nuo XXI a. ES ir Indijos tarptautinės prekybos kliūtys bei jų reikšmė prekių eksporto sąlygoms Vertinat ES ir Indijos Respublikos derybų dėl dvišalės tarptautinės prekybos sutarties metu kylančius iššūkius, būtina pabrėžti, jog šiuo metu Indijos taikomos tarifinės prekybos reguliavimo priemonės vis dar yra kvalifikuojamos kaip esminės kliudančios laisvai tarptautinei prekybaipavyzdžiui, nustatytos sudėtingos ir ilgai trunkančios muitinės procedūros bei sudėtinga muitų tarifo apskaičiavimo tvarka bei struktūra [15; 16].

Be to, šių prekybos kliūčių taikymo praktika skiriasi ir valstybės viduje  dėl federacinio valstybės pobūdžiopavyzdžiui, skirtingose valstijose ar skirtinguose ūkio sektoriuose [16; 17]. Analogiškai yra keliami ir klausimai ar dalis Indijos taikomų prekybos kliūčių nepažeidžia nacionalinio statuso režimo principo, įtvirtinto PPO teisėje PPO susitarimuose [16].

  • Ieškoti: Europarlamentaras Leonidas Donskis apie kastinę diskriminaciją Liepos 8 -tą dieną Briuselyje Europos Parlamento Vystymosi komiteto posėdyje, Leonidas Donskis pasisakė dėl kastinės diskriminacijos ir išreiškė susirūpinimą dėl pernelyg menko dėmesio skiriamo šiai problemai nagrinėti ir spręsti ES ir tarptautiniu mąstu.
  • Protekcionizmas: ką jis iš tiesų saugo?
  • Viena svarbiausių tarptautinio bendradarbiavimo formų.
  • Pagrindinis straipsnis — Indijos geografija.

Tai, kad Indijos Respublikos nustatytas užsienio prekybos režimas ir taikoma reguliavimo aplinka išlieka sąlyginai ribojančio pobūdžio, pažymima ir kituose atliktuose tyrimuose, pavyzdžiui, Pasaulio Banko studijose[18].

Europos Komisijos vertinimu[19], Indija patenka tarp keturių pasaulio valstybių, kurios taiko didžiausią skaičių naujų užsienio laisvosios prekybos politikos sistema indijoje ribojančių priemonių.

Europarlamentaras Leonidas Donskis apie kastinę diskriminaciją

Pastaruoju metu ji netgi padidino muitus daugeliui prekių, įskaitant informacinių technologijų sektoriaus produktus, plieno gaminius dvigubo dugno prekybos strategija variklines transporto priemones. ITA1 taikymo sritį. ES Komisija nuolat kėlė klausimą dėl muitų taikymo informacinių technologijų produktams Indijoje, įtraukiant į šio klausimo sprendimą sudarytą specialią ES ir Indijos darbo grupę ir Prekybos pakomitetį, taip pat ES Atstovybėje Indijoje suburtą specialistų komandą prieigos prie rinkos klausimams nagrinėti ir prekybai informacinių technologijų produktais stebėti įtraukiant į ją tiek ES valstybių narių, tiek ir kitų suinteresuotų šalių atstovus [19].

sega fx parinktys

Kiek tai susiję su prekybos plieno gaminiams ir jų apmokestinimu muitais, Indijos Respublika, bandydama sumažinti galimą neigiamą pasaulinių plieno gamybos pajėgumų pertekliaus poveikį nacionalinei ekonomikai, šiems produktams tiriamu laikotarpiu nuo m.

ES bei Indijos taikomų muitų skleisti prekybos sistemas utah normų apžvalga ir palyginimas Apibendrinant, galima konstatuoti, jog bendras Indijos Respublikos vidaus rinkos apsaugos nuo prekių importo lygis yra vertintinas kaip gana aukštas, o importo muitų tarifai pastaraisiais metais ypač XXI a. Pavyzdžiui, nuo įstojimo į PPO momento m.

Lokalizacija Indijoje – penki pagrindiniai aspektai

Kita vertus, pavyzdžiui, ES taikomi muitų tarifai prekių žemės ūkio produktų importui iš Indijos Respublikos yra mažesni nei Indijos Respublikoje taikomi tarifai [17]. Aukščiausio lygmens tarifinė apsauga Indijoje vis dar yra taikoma žemės ūkio produkcijai ir gataviems maisto produktams, visų pirma, gėrimams, tabako gaminiams, cukrui, daržovėms, vaisiams ir riešutams[10].

Konkrečiai, lyginant muitų tarifų normas, taikomas ES ir Indijos Respublikoje automobilių ir jų dalių importui galima pastebėti, jog vidutinis Indijoje taikomas muitų tarifas dar m.

  • Pandemija Indijoje lietuvės akimis: pavasarį blokavo gatves, dabar per dieną įvyko 5 tūkstančiai vestuvių 39 Karolina Marcinkevičiūtė, LRT.
  • Nuosavybės teise valdomos prekybos strategijos 2.
  • Savo dydžiu Indija prilygsta visai Europos Sąjungai: ją sudaro 28 valstijos, turinčios 23 oficialias kalbas, o šios šalies importo taisyklės yra surašytos net 1 puslapių knygoje.
  • Komisijos tarnybų parengtą pozicijos dokumentą dėl šio vertinimo, —   atsižvelgdamas į Pasaulio prekybos organizacijos PPO  m.

Prasidėjus PPO Dohos derybų raundui m. Antidempingo muitų reikšmė prekybos tarp ES ir Indijos sąlygoms Be to, pastebėtina, jog didesnio prekybinių santykių liberalizavimo progreso nebuvo pasiekta ir prekybos apsaugos priemonių antidempingo muitų taikymo srityje, ypač, vertinant paskutiniųjų tiriamo laikotarpio metų patirtį.

akcijų pasirinkimo įrankiai

Pavyzdžiui, jei ES nuo m.