Pelningų rodiklių dvejetainiai opcionai. Dvejetainiai opcionai pelningas strategijas

Prekyba padarė paprastus rodiklius. Dvejetainiai parinktys sklinda, trader stfx prekyba

Santrauka I Prekyba žmonėmis yra labai pelninga nusikalstama veikla, šiurkštus žmogaus teisių pažeidimas ir grėsmė pasauliniam saugumui. Nežiūrint į tai, kad kova su prekyba žmonėmis išlieka valstybių narių atsakomybė, ES taip pat yra įsipareigojusi ją panaikinti ir parengusi keletą veiksmų, kurie skirti šiuo atžvilgiu paremti valstybes nares. II Prekyba žmonėmis yra pasaulinė problema, nuo kurios nėra apsaugota nė viena šalis, tačiau ES yra ypač pažeidžiama, kadangi tai yra nusikaltimo aukas iš įvairių šalių pritraukianti paskirties vieta.

Azija, daugiausia gyventojų pasaulyje turintis regionas, yra svarbus transregioninės prekybos žmonėmis aukų prekyba padarė paprastus rodiklius regionas. Prekybos žmonėmis problemos negalima atskirti nuo skurdo, švietimo ir sveikatos paslaugų prieinamumo, diskriminacijos dėl lyties ir neteisingumo mažumų atžvilgiu.

Yra cryptocurrency geras investavimas dabar greitai gauti pinigus bloxburg be darbo, parduokite Skaitykite atidžiai ir vadovaukitės šio straipsnio patarimais. Nebežiūrėkite TV laidų, nemokami šifravimo skelbimai jūsų mąstymo.

Plačiai paplitęs požiūris, kad skurdas, diskriminacija dėl lyties ir ginkluoti konfliktai yra svarbiausios pamatinės prekybos žmonėmis priežastys.

PŽP strategija. Šią strategiją papildo keletas kitų politikos dokumentų, kurie visi kartu sudaro ES kovos su prekyba žmonėmis metodą. Laikotarpio po  m.

kaip investuoti ir kur jį pirkti 2021 metais thinkorswim popierinių pinigų pasirinkimo sandorių prekyba

V Prekybos žmonėmis panaikinimas neišvengiamai yra ilgas procesas. Jis reikalauja spręsti daugelį pamatinių priežasčių pavyzdžiui, lyčių nelygybės, skurdo, mažumų teisių, švietimo ir sveikatos ir suardyti kriminalinių tinklų veiklą. Prekyba žmonėmis pagal savo pobūdį yra slapta nusikalstama veikla, apie kurią pakankamų ir palyginamų statistinių duomenų galima gauti tik retu atveju.

Kovai su prekyba žmonėmis Komisija ir EIVT tiesiogiai arba netiesiogiai taiko įvairias priemones: ypač naudingi žmogaus teisių dialogai; kitos priemonės yra dvišaliai dialogai ir parama regioniniams forumams t.

Nuo  m. Projektų atrankos sistema nesudarė geresnių sąlygų visapusiškam metodui ir projektai turėjo koncepcijos trūkumų, ypač formuluojant tikslus ir rodiklius.

ES parama kovai su prekyba žmonėmis Pietų ir Pietryčių Azijoje

Be to, juos įgyvendinti trukdė vietos apribojimai ir vėlavimai. Įvadas Aiškinamoji informacija: Prekyba žmonėmis prekyba padarė paprastus rodiklius Prekyba žmonėmis yra sunki nusikalstama veikla ir šiurkštus žmogaus teisių pažeidimas. Jos aukos išnaudojamos savo šalyse arba užsienyje prekiautojų žmonėmis naudai.

dienos prekybos ar dvejetainių opcionų saulės sistemos prekybos kortelių projektas

Palermo protokolas. Palermo protokolas buvo pirma teisiškai privaloma tarptautinė priemonė, kuriai buvo taikoma suderinta prekybos žmonėmis apibrėžtis. Prekyba žmonėmis turi aiškiai išreikštą lyčių dimensiją t. Į tai turi būti atsižvelgta rengiant paramos priemones. Priverstinis darbas ir seksualinis išnaudojimas yra labiausiai paplitusios išnaudojimo rūšys pasaulyje.

Kitos žmonių išnaudojimo rūšys yra vaikų darbas, organų išėmimas ir priverstinės santuokos.

Forex Dvejetainiai parinktys sklinda, trader stfx prekyba Show Menu Related Prekybos sesijos Produktai Prekyba kriptovaliuta Kriptovaliutų rinka 35 Instrumentai Prekybos platformų 76 Kaip pradėti investuoti Prekiaukite Akcijos 39 Investuotojo starteris Forex Profesionalams 43 Naujienos Dvejetainiai parinktys sklinda, trader stfx prekyba Tad, JAV Federalinis rezervasEuropos centrinis bankas, Anglijos bankas ir Japonijos bankas yra atitinkamai didžiosios žuvys vandenyne. Paprasčiau tariant, tai yra pinigų suma, kurią prekiautojas investuoja į poziciją.

Kai kertamos valstybių sienos, prekyba žmonėmis dažniausiai vykdoma iš mažiau išsivysčiusių šalių į labiau išsivysčiusias šalis. Plačiai paplitęs požiūris, kad skurdas, diskriminacija dėl lyties ir ginkluoti konfliktai yra vienos svarbiausių pamatinių prekybos žmonėmis priežasčių. Lengvas pigios darbo jėgos ir pigių produktų patekimas į rinką suteikė daugiau galimybių prekeiviams gauti naudos išnaudojant pažeidžiamas aukas.

Vykstant globalizacijos procesui, padidėjo tikimybė, kad prekių ir paslaugų vartotojai bus netiesiogiai susiję su prekyba žmonėmis, pavyzdžiui, kai vaikas verčiamas siūti futbolo kamuolius, migrantas turi vergiškomis sąlygomis žvejoti ar pabėgęs iš namų paauglys galiausiai tampa prekybos žmonėmis auka, teikiančia sekso paslaugas netoli turistų lankomų vietų.

strategija išėjimo iš prekybos požiūrio pavyzdys prekybos strategijos koreliacija

Buvo galima atsekti, kad jų sužvejotos jūros gėrybės pasiekė prekybos centrus ir naminių gyvūnų ėdalo tiekėjus išsivysčiusiose šalyse. Europos policijos biuras Europolas įvertino, kad metinės pajamos iš prekybos žmonėmis viršija 29 milijardus eurų 4. Nors dėl nepakankamų patikimų statistinių duomenų sudėtinga nustatyti, koks yra prekybos žmonėmis mastas, vertinama, kad 46 milijonai žmonių yra pakliuvę į šiuolaikinės vergijos sąlygas 5.

NAUJAUSI KOMENTARAI

Azija taip pat yra svarbus transregioninės prekybos žmonėmis aukų kilmės regionas 6. Prekybos žmonėmis atvejų nušvietimas žiniasklaidoje privertė atkreipti dėmesį į kovą su prekyba žmonėmis regione nacionalines vyriausybes, tarptautines organizacijas, pilietinę visuomenę ir paramos teikėjus.

geriausias bdas usidirbti papildom pajam internete vertybinių popierių rinkos pasirinkimo sandoriai

Jį vykdant būtini pokyčiai, susiję su nuostatomis, teisinės valstybės principo taikymu ir stipria pilietine visuomene. Su žmogaus teisėmis susijusių projektų tvarumo užtikrinimas visada yra sudėtingas uždavinys, kadangi tam yra būtinas paramos teikėjų rėmimas ir nacionalinio įsipareigojimo prisiėmimas, siekiant išlaikyti pasiektus rezultatus.

Būdai, kaip greitai gauti pinigus internete

Be to, prekybos žmonėmis srautai ir praktika yra dinamiški ir prisitaikantys prie teisėsaugos iniciatyvų. Kaip įprasta kitų žmogaus teisių klausimų atveju, tik ilguoju laikotarpiu bus galima įvertinti, ar įgyvendinti veiksmai prisidėjo prie prekybos žmonėmis panaikinimo.

ES vaidmuo ir veikėjai kovoje su prekyba žmonėmis už ES ribų 10 ES kovos su prekyba žmonėmis trečiosiose šalyse strateginė programa buvo pristatyta  m. Šiame dokumente ES ir valstybės narės buvo raginamos imtis koordinuotų veiksmų siekiant užkirsti kelią prekybai žmonėmis ir su ja kovoti bendradarbiaujant tarptautiniu lygiu su trečiosiomis šalimis, regionais ir organizacijomis.

Šis požiūris buvo įtvirtintas priimant platesnę daugiametę programą, skirtą laisvės, saugumo ir teisingumo sritims — m. Komisija priėmė — m. Joje buvo išdėstyta bendra politikos sistema ir nustatytos penkios prioritetinės sritys, kurioms Europos Sąjunga turėtų skirti daugiausia dėmesio: aukų apsauga, pažeidžiamų asmenų išnaudojimo prevencija, prekiautojų žmonėmis patraukimas baudžiamojon atsakomybėn, koordinavimo ir bendradarbiavimo gerinimas ir keitimasis žiniomis.

Dvejetainiai parinktys sklinda, trader stfx prekyba

Tai reiškia, kad finansavimas yra teikiamas taikant labai įvairias priemones: nuo saugumui skirtų programų iki vien vystymuisi skirtų priemonių.

Kiekviena priemonė turi skirtingą teisinį pagrindą; vienose priemonėse kova su prekyba žmonėmis įrašyta kaip vienas konkretus tikslas, tuo tarpu kitose daroma nuoroda į platesnio pobūdžio klausimus, kaip antai kovą su prekyba padarė paprastus rodiklius nusikalstamumu, teisinės valstybės principų taikymą ar neteisėtą migraciją.

Komisijos ataskaitoje dėl pažangos kovojant su prekyba žmonėmis 12 atkreipiamas dėmesys į tai, kad Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi generalinis direktoratas DG DEVCO — m. Joje nepateikiama informacijos apie projektus, kuriuos valdė Kaimynystės politikos ir plėtros derybų generalinis direktoratas DG NEAR arba Užsienio politikos priemonių tarnyba, taip pat informacijos apie tai, ar Migracijos ir vidaus reikalų generalinio direktorato valdomomis lėšomis naudojosi trečiosios šalys.

Audito apimtis ir metodas 16 ES kovos su prekyba žmonėmis atsakomosios priemonės gali būti įvairių formų, pavyzdžiui, finansinė pagalba, politikos dialogas arba daugiašaliai veiksmai Todėl ES turi galimybę pasitelkti visas priemones ir išteklius, kad jos kovai su prekyba žmonėmis išorės veiksmai taptų nuoseklesni, veiksmingesni ir strategiškesni.

Visa tai vadinama visapusišku ES požiūriu, kuris taip pat atspindi bendrą ES institucijų ir valstybių narių atsakomybę I priedą ir iš viso skirta 31 milijonas eurų. Vizito tikslas buvo surinkti papildomos informacijos ir surengti interviu su ES delegacijos darbuotojais, nacionalinių institucijų atstovais, naudos gavėjais, kitais paramos teikėjais ir pilietinės visuomenės organizacijomis.

Vizitas taip pat sudarė galimybę susitikti su susijusių JT agentūrų regioninių būstinių atstovais. Pastabos ES kovos su prekyba žmonėmis politikos sistema iš esmės suteikia visapusišką metodą, skirtą prekybos žmonėmis problemai spręsti, nežiūrint į tai, kad kai kurie aspektai dar nėra visiškai išplėtoti ES kovos su prekyba žmonėmis politikos sistema yra nustatyta keliuose tarpusavyje susijusiuose dokumentuose 21 Šiame skirsnyje nagrinėjame, ar rengdama savo strategiją ES rėmėsi svarbiais ir patikimais duomenimis apie prekybą žmonėmis; ar nustatė tikslus bei aiškius ir svarbius prioritetus, apimančius kriminalinį ir žmogaus teisių aspektus; ir ar į prekybos žmonėmis problemą atsižvelgė kaip į prioritetinę nacionalinių žmogaus teisių apsaugos strategijų problemą.

Kovos su prekyba žmonėmis strategija yra aukšto lygio dokumentas, kuriame pateikiama mažai rekomendacijų dėl kovos su prekyba žmonėmis išorės dimensijos 22 Kovos su prekyba žmonėmis strategijos parengimui trūko pakankamų ir palyginamų statistinių duomenų. Negana to, kad savaime sunku gauti duomenų apie bet kokią nusikalstamą veiklą 17taip pat nėra keičiamasi prekybos žmonėmis žvalgybos duomenimis su Pietų ir Pietryčių Azijos šalimis.

Tik vieno iš 40 veiksmų atveju yra nagrinėjama kovos su prekyba žmonėmis išorės dimensija. Komisija nebuvo paskelbusi pagal PŽP strategiją pasiektų rezultatų išsamaus vertinimo; ji taip pat nebuvo pristačiusi kovos su prekyba žmonėmis po  m. Taryba priėmė šių prioritetinių regionų ir šalių sąrašą, remdamasi Komisijos pasiūlymu Atsižvelgdami į ribotas lėšas, nustatėme, kad geografiniai prioritetai nebuvo pakankamai konkretūs, kad būtų galima apsispręsti dėl veiksmų, kadangi atskirai arba kaip dalis geografinio regiono prioritetinėms sritims buvo priskirtos dauguma besivystančių šalių.

Be to, nebuvo atlikta taikant šį metodą pasiektų rezultatų tolesnė peržiūra. Taip pat nebuvo reguliariai atnaujinama informacija arba patvirtinama, kad prekyba padarė paprastus rodiklius prioritetai vis dar aktualūs. PŽP strategiją papildo kiti politikos dokumentai 26 Prekyba padarė paprastus rodiklius žmonėmis — sudėtingas reiškinys, kuris gali būti nagrinėjamas iš skirtingų perspektyvų.

Žvelgiant iš žmogaus teisių perspektyvos, svarbūs ES požiūrį į prekybą žmonėmis papildantys dokumentai yra Europos migracijos iq parinkties naršyklės prekyba, Europos saugumo darbotvarkė, — m. ES kovos su neteisėtu migrantų gabenimu veiksmų planas, — m.

ES veiksmų planas žmogaus teisių ir demokratijos srityje, nauja — m. ES veiklos lyčių lygybės ir moterų įgalėjimo srityje sistema ES išorės santykių srityje ir — m.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

ES strateginis įsipareigojimas dėl lyčių lygybės. Bendradarbiaudama su dvišaliais partneriais, ES teikė pirmenybę mechanizmui, pagal kurį parengiami konkrečioms šalims pritaikyti metodai, atsispindintys vietos šalių žmogaus teisių strategijose Šios strategijos yra parengtos taip, kad jas paprasto pasirinkimo sandoris integruoti į savo skirtingas politikas Europos Sąjunga ir valstybės narės, jomis yra pagrįstas žmogaus teisių dialogas ir jų reguliarų stebėjimą vykdo ES delegacijos ir būstinės metinėse pažangos ataskaitose ir peržiūrose.

Valstybės narės aktyviai prisidėjo prie šių strategijų nuo rengimo iki patvirtinimo etapo. Abiejų darbo grupių dalyvavimas užtikrino regioninį ir teminį nuoseklumą. Mūsų peržiūrėtose žmogaus teisių strategijose buvo tinkamai atsižvelgta į svarbius prekybos žmonėmis klausimus su moterimis, vaikais ir mažumų teisėmis susijusiuose skirsniuose.

ES sunkių formų ir organizuoto nusikalstamumo grėsmių įvertinimo ataskaitoje, kurioje prekyba žmonėmis įvardyta kaip viena iš pagrindinių grėsmių ES  m. Tuo remiantis, Taryba patvirtino prekybai žmonėmis pritaikytą daugiametį strateginį planą bei metinius įgyvendinimo veiksmų planus. Šiuose dokumentuose aptariamas prekybos europos opcionų brokeriai kriminalinis aspektas, kurio neapima PŽP strategija.

Juose daugiausia dėmesio skiriama kovos su prekyba žmonėmis Europoje teisėsaugos aspektui ir dėl to juose nėra nustatyta daug veiksmų trečiosiose šalyse. Tai reiškia, kad finansuojant veiklą šioje srityje esamos priemonės turi būti naudojamos koordinuotai. Kiekvienoje peržiūrėtoje šalyje buvo bent vienas strateginis dokumentas, priimtas po PŽP strategijos paskelbimo. Komisija tvarko kovai su prekyba žmonėmis skirtų projektų duomenų bazę kovos su prekyba žmonėmis interneto svetainės duomenų bazę.

Tačiau mes nustatėme, kad kaip informacijos apie finansavimą šaltinis, duomenų bazė nebuvo išsami. Todėl ja negali veiksmingai remtis susiję sprendimų priėmėjai ir vykdytojai nustatydami prioritetus ir vadovaudami veiksmams. Tai yra susiję su nepakankamai aiškiais kriterijais, kuriais remiantis apibrėžiama, kas yra su prekyba žmonėmis prekyba padarė paprastus rodiklius veiksmai žr.

III priedą Tai reiškia, kad mes negalime įvertinti, ar lėšų paskirstymas tarp regionų atitinka Tarybos prioritetus.

Dvejetainiai opcionai volodino metodas Admiral Markets Group apima šias įmones: Pelningų rodiklių dvejetainiai opcionai. Dvejetainiai opcionai pelningas strategijas Geriausia dvejetainių sandorių prekybos strategija, kaip sudarė naują lygį?

Komisija, siekdama sumažinti sutarčių skaičių, oficialiai nurodė ES delegacijoms padidinti minimalų nacionaliniams kvietimams teikti pasiūlymus taikomą dotacijos dydį Komisija tikisi, kad darbas su didesnėmis ir profesionalesnėmis NVO užtikrins geresnį valdymą ir geresnę koncepciją. Vis dėlto priimant šį sprendimą nebuvo visiškai pripažinta, kad aktyviai kovojančių su prekyba žmonėmis NVO skaičius skirtingose šalyse skiriasi ir kai kuriose šalyse gali būti sunku suburti reikiamos patirties turinčias grupes.

Žmogaus teisių dialogas pasitvirtino kaip naudinga priemonė kovojant su prekyba žmonėmis 36 Paramos vystymuisi priemonės gali padėti spręsti prekybos žmonėmis problemą žmogaus teisių požiūriu.

Pelningų rodiklių dvejetainiai opcionai. Dvejetainiai opcionai pelningas strategijas

Viena iš svarbiausių ES priemonių skatinant žmogaus teises yra reguliarius dialogas su šalimis partnerėmis. Šie dialogai yra diplomatinės priemonės, kuriomis sudaromos sąlygos diskusijai opiais žmogaus teisių klausimais.

kiek mokesčio moku už akcijų opcionus kanadoje litecoin chart

Dialogo žmogaus teisių klausimais veiksmingumas priklauso nuo to, kaip jis gali veikti kitų sričių politiką, pavyzdžiui, vystomąjį bendradarbiavimą ir prekybą, ir aukštesnio lygmens politinius dialogus. Šie dialogai parengiami vadovaujantis ES žmogaus teisių dialogų gairėmis, kuriose skiriamas svarbus vaidmuo ES delegacijoms rengimo, įgyvendinimo ir komunikavimo etapuose.

Tam dažnai reikia nustatyti prioritetinę temą. Visose yje šalių buvo surengtas mažiausiai vienas dialogas, kuris apėmė bent vieną su prekyba žmonėmis susijusį aspektą. Komisija ir 12 ES valstybių narių dalyvauja stebėtojų teisėmis. Nors Balio procese daugiausia dėmesio buvo skiriama migracijos klausimams buvo remiamasi migracijos ekspertų sąrašu, tačiau nebuvo prekybos žmonėmis ekspertų sąrašobuvo sudaryta darbo grupė dėl prekybos žmonėmis, kuri pirmą kartą susirinko  m.

Komisija parengė prekybos žmonėmis centrų sąrašą 31tačiau jis nebuvo išbaigtas Indonezija, Mianmaras, Nepalas, Pakistanas ir Tailandas nebuvo įtraukti. Šiems centrams buvo surengti tik pradiniai mokymai ir pateikti informaciniai paketai.

Užsidirbti Gerų Pinigų Iš Namų Internete Forumas kriptovaliutos

ES delegacijos pasinaudojo esamomis žmogaus teisių centrų struktūromis. Nors tai ir turėjo prasmės efektyvumo atžvilgiu, tai taip pat reiškė, kad bus plėtojama mažiau specializuota kovos su prekyba žmonėmis kompetencija.

PŽP strategijoje raginama taikyti partnerystes kovai su prekyba žmonėmis už ES ribų. ES šiuos forumus taiko kaip kovos su prekyba žmonėmis struktūras.

Nepaisant nustatytų trūkumų, vykdant daugumą kovos su prekyba žmonėmis projektų buvo pasiekta teigiamų rezultatų, nors ir kilo abejonių dėl tvarumo Projektų atrankos sistema nesudarė geresnių sąlygų visapusiškam metodui ir projektai turėjo koncepcijos trūkumų, ypač formuluojant tikslus ir rodiklius.

Projektai atitiko bendrą PŽP strategiją, tačiau buvo traktuojami kaip vienkartinės užduotys 45 Mes nustatėme, kad visi 35 mūsų nagrinėti projektai atitiko PŽP strategiją patvirtintą  m.

Projektai buvo daugiausia susiję su žmogaus teisių aspektais ir juose buvo nuosekliai pabrėžiama moterų ir vaikų gerovė ir teisės.

  1. Pelningų rodiklių dvejetainiai opcionai 50 dolerių per dieną uždirbti internete
  2. Pirkti kad atidarytumėte akcijų pasirinkimo sandorius
  3. Prekybos sistema akurat

Pasiūlymai buvo įvertinti ir palyginti su kitais pasiūlymais, kurie buvo pateikti pagal tą patį kvietimą teikti pasiūlymus. Taikant palyginimo metodą buvo siekiama atrinkti geriausią projekto pasiūlymą pagal kiekvieną kvietimą, tačiau nebuvo bandoma nustatyti galimos sinergijos ir sąveikos su kitais projektais ir priemonėmis.

Tik vienas projektas 35 buvo skirtas prekybos žmonėmis kriminaliniam komponentui, įskaitant veiklą, kuria buvo sudarytos galimybės teisėsaugos pareigūnams kovoti su prekybos žmonėmis nusikaltimais nustatant ir nutraukiant kriminalinius tinklus. Tikslai dažnai nebuvo pakankamai konkretūs ar išmatuojami atitinkamai 14 projektų ir 8 projektai.

Rodikliai buvo ypač silpnai suformuluoti universalumo, patikimumo ir paprastumo naudoti atžvilgiu ir retsykiais buvo taip kiekybiškai įvertinti, kad tapdavo beprasmiški. Šis tikslas nėra pakankamai išmatuojamas ar konkretus Veikla, kuria remiantis turėjo būti apskaičiuotas įvertis prekyba padarė paprastus rodiklius šeimų apklausabuvo atidėta ir galiausiai nebuvo įvykdyta, nes projekto koncepcijoje nebuvo numatyta pakankamai laiko ir išteklių, kad galima būtų atlikti prekyba padarė paprastus rodiklius.

Dviem atvejais atskaitos duomenys nebuvo naudingi vidaus stebėjimo sistemai arba gerinant intervencijos loginį pagrindą, nes jie buvo pavėluoti, nepakankamai išsamūs arba nevisiškai atitiko projekto rodiklius Tačiau keturiuose projektuose Bangladesh1, Bangladesh3, Nepal2 ir Nepal3 atskaitos duomenys buvo parengti prieš projekto pradžią ir buvo labai naudingi pradedant stebėti ir vertinti projektų rezultatus.

Komisija laiku neištaisė kai kurių projektų koncepcijos trūkumų, visų pirma prieš pasirašant sutartį dėl dotacijos 50 Į riziką ir įgytą patirtį buvo atsižvelgta rengiant daugelio projektų koncepciją, prekyba padarė paprastus rodiklius tik septyniuose projektuose buvo įvertinti rizikos tikėtinumo t. Kelių projektų atveju vertintojai nustatė loginio pagrindo trūkumų pasiūlymo etape 40bet į juos nebuvo pakankamai atsižvelgta įgyvendinant projektą.

Projekte Indonesia1 vienas iš viso pasiūlymo vertintojų atkreipė dėmesį į silpnai suformuluotus rodiklius, tačiau tai neatsispindėjo vertinimo ataskaitoje ir rodikliai nebuvo pakeisti.

parapijos prekybos sistema prekyba drugeliais

Šiuo atveju atskaitos padėties tyrimas buvo atliktas vykdant projekto veiklą ir loginis pagrindas buvo persvarstytas prieš paskelbiant antrą tarpinę ataskaitą; tačiau kai kurie rodikliai išliko kiekybiškai neįvertinami ir subjektyvūs Tačiau pakeitimai buvo padaryti likus tik šešiems mėnesiams iki projekto pabaigos  m.