Profesinių sąjungų sistema

plius 500 prekybos signalų

Jose siekiama intensyvios dirbančiųjų užimtumo politikos, efektyvaus valstybinio socialinio draudimo lėšų panaudojimo ir žmogaus saugos darbe garantijų. LSADPS periodiškai organizuoja visų lygių respublikinio, regioninio, vietinio švietimą profsąjungos nariams ir aktyvui.

Organizuoja tikslinius seminarus dirbantiesiems dėl saugaus darbo, nelaimingų atsitikimų darbe, streso ir profesinių sąjungų sistema įtampos, AIDS problemų, ruošia mokymo programas, metodinę ir kitą medžiagą sociologinių apklausų bei surinktos iš profesinių sąjungų organizacijų informacijos pagrindu.

Taip pat LSADPS aktyviai bendradarbiauja ir koordinuoja veiksmus su kitomis sveikatos sistemoje veikiančiomis profesinėmis sąjungomis  ir darbdavių organizacijomis  sprendžiant sveikatos sistemoje iškilusias problemas, inicijuojant įstatymų pakeitimus ir papildymus.

dvejetainio pasirinkimo skalpavimo indikatorius

Pirmą kartą sveikatos sistemos istorijoje m. Sveikatos apsaugos ministerija įsteigė Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos trišalę tarybą toliau - Tarybakuri veikia lygiateisio trišalio bendradarbiavimo pagrindu.

aetna darbuotojo akcijų pasirinkimo sandoriai

Pagrindinis Tarybos tikslas — turėti sveikatos sistemoje šakinę kolektyvinę sutartį, kurioje būtų reglamentuotas darbo apmokėjimas, darbo krūvis, kvalifikacijos tobulinimo išlaidų apmokėjimas bei kitos svarbios darbo, socialinės ir ekonominės sąlygos. LSADPS aktyviai dalyvavo šios Tarybos įsteigimo procedūrose: inicijavo darbuotojams atstovaujančių asmenų diskusiją, kurios metu buvo nustatyti profsąjungų atstovavimo kriterijai ir susitarta dėl atstovaujančių asmenų delegavimo Taryboje.

Protestuojantys mokytojai užėmė ministeriją 2018-11-28