Parduotuvės taisyklės

I. Bendrosios nuostatos 
1.1. Viešosios įstaigos „Lesė“ (toliau - Pardavėjas) prekyba internetinėje parduotuvėje (toliau – Parduotuvė) vykdoma vadovaujantis šiomis pirkimo-pardavimo taisyklėmis (toliau - Taisyklės).
1.2. VšĮ „ Lesė“ internetinės parduotuvės klientas (toliau – Klientas) užsakydamas prekes iš Pardavėjo užtikrina, jog su šiomis Taisyklėmis yra susipažinęs ir su jomis sutinka. 
1.3.Taisyklės laikomos įsigaliojusiomis nuo to momento, kuomet Klientas pateikia užsakymą Pardavėjui. 
1.4. Jeigu Klientas pažeidžia Taisyklėse numatytas sąlygas, Pardavėjas turi teisę apriboti Kliento teises.

II. Kliento teisės ir pareigos 
2.1. Klientas turi teisę pirkti prekes Pardavėjo internetinėje parduotuvėje naudodamasis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. 
2.2. Klientas turi teisę keisti ar pašalinti savo asmens duomenis, pateiktus registracijos metu. 
2.3. Klientas registracijos Parduotuvėje metu įsipareigoja pateikti teisingus ir tikslius duomenis apie save. Kiekvieną kartą pateikdamas užsakymą Klientas privalo užtikrinti, jog pateikiami duomenys yra tikslūs ir teisingi. 
2.4. Klientas turi teisę pašalinti savo registraciją internetinėje parduotuvėje, kreipdamiesi Parduotuvės puslapyje nurodytais kontaktais. 
2.5. Klientas turi teisę kreiptis papildomos informacijos Parduotuvės puslapyje nurodytais kontaktais. 
2.6. Klientas privalo sutartu būdu apmokėti savo pateiktą užsakymą bei priimti sutartu būdu jam pristatytą užsakymą. 
2.7. Klientui atsisakius priimti pristatytas prekes, jis privalo Pardavėjui atlyginti visas su transportavimu susijusias išlaidas. 
2.8. Priimdamas prekes, Klientas privalo kartu su kurjeriu apžiūrėti, ar nepažeista pakuotė. Pastebėjęs pažeidimus, Klientas privalo apie juos pranešti kurjeriui. Esant pakuotės pažeidimams, Klientas turi teisės šios prekės atsisakyti, pažeidimus užregistravus važtaraštyje.
2.9. Klientas įsipareigoja priimti prekes iš anksto sutartu laiku užsakymo metu nurodytu adresu.

III. Pardavėjo teisės ir pareigos 
3.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Klientui naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis. 
3.2. Pardavėjas turi teisę nevykdyti Kliento užsakymo ar sustabdyti jo registraciją Parduotuvėje, jei jis pažeidžia Taisyklėse nustatytas nuostatas. 
3.3. Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo keisti Parduotuvės turinį, asortimentą, kontaktinius duomenis, šių Taisyklių nuostatas. 
3.4. Pardavėjas, negalėdamas pristatyti Kliento pageidaujamos prekės, įsipareigoja klientui pasiūlyti analogišką prekę ar grąžinti Kliento už prekę sumokėtus pinigus. 
3.5. Pardavėjas įsipareigoja parduoti kokybiškas prekes, tinkamas naudoti pagal joms numatytą paskirtį. 
3.6. Pardavėjas įsipareigoja Kliento asmens duomenis tvarkyti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka. 
3.7. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti, jog bus užtikrinamas Asmens duomenų konfidencialumas, jie nebus skelbiami tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktais numatytais atvejais ir tvarka. 
3.8. Pardavėjas turi teisę nepristatyti siuntos Klientui neapmokėjus nurodytos kainos.

IV. Prekių pristatymas, grąžinimas 
4.1. Parduotuvėje prekių kainos nurodomos litais, pristatymo kaina skaičiuojama atskirai, suformavus užsakymą. 
4.2. Pristatymas, perkant prekių iki 50 €, kainuoja 5 €. Prekes atsiimant iš anksto sutartu laiku adresu Klinikų g. 1, Buivydiškės, Vilniaus raj., pristatymo mokestis neskaičiuojamas. 
4.3. Dėl Gavėjo kaltės laiku neatsiimtos siuntos vėlavimas negali būti laikomas prekių pristatymo vykdymo pavėlavimu ginčuose ar teisme. 
4.4. Pasirinkus atsiskaitymą už prekes bankiniu pavedimu, užsakymas pradedamas vykdyti pinigus gavus į Pardavėjo sąskaitą. 
4.5. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217. 
4.6. Prekės gali būti grąžintos tik besilaikant šių sąlygų: 
• Grąžinama prekė yra originalioje tvarkingoje pakuotėje; 
•Gražinama kokybiška prekė yra nepraradusi prekinės išvaizdos - nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. 
• Grąžinama prekė yra Kliento nesugadinta ir nepažeista. 
•Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta.

V. Baigiamosios nuostatos 
1. Pardavėjo ir Kliento nesutarimai yra sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti taikiai, ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. .