Besivystančių mažųjų salų valstybių programa

Nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir indijos veiksmų planas,

Turinys

  Biologinės įvairovės konvenciją, visuotinį — m.

  nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir indijos veiksmų planas

  ES biologinės įvairovės strategija. ES veiksmų planą žmogaus teisių ir demokratijos srityje,  m.

  nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir indijos veiksmų planas

  ES išorės politiką dėl čiabuvių tautų,  m. Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl čiabuvių tautų ir  m.

  nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir indijos veiksmų planas

  Europos konsensusą dėl vystymosi, —  atsižvelgdamas į  m. ES veiksmų, kuriais siekiama kovoti su miškų naikinimu, stiprinimo galimybių studiją, kurią atlikti užsakė Europos Komisijos Aplinkos generalinis direktoratas, —  atsižvelgdamas į  m.

  FLEGT darbo planą, —  atsižvelgdamas į  m.

  nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir indijos veiksmų planas

  Tarpvyriausybinės mokslinės politinės biologinės įvairovės ir ekosisteminių paslaugų platformos IPBES parengtą visuotinio biologinės įvairovės ir ekosisteminių paslaugų vertinimo ataskaitą, —  atsižvelgdamas į savo  m. Būklė ir perspektyvos m.

  nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir indijos veiksmų planas

  ES įsisteigusios finansų įstaigos buvo pagrindinis tarptautinis finansavimo šaltinis ir suteikė 7 mlrd. ES biologinės įvairovės strategijoje pateiktą pasiūlymą dėl privalomų atkūrimo ir saugomų teritorijų tikslinių rodiklių; pabrėžia, kad svarbu teikti pakankamą paramą ir finansavimą šioms priemonėms; Komisija turėtų įvertinti nuostatas, kurių reikia norint išplėsti Taksonomijos reglamento 13 taikymo sritį siekiant jį taikyti ekonominei veiklai, kuri daro didelę žalą aplinkos tvarumui;

  nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir indijos veiksmų planas